Head Office MTE Ltd.(Valves Dept.)

Address : 104/2 Sukhaphiban 2 Road,Prawet,Bangkok 10250 Thailand

  Tel  : 02 329 2001 Ext. 209

 Fax : 02 329 2148

E-mail : pongsathron@mte.co.th

Facebook : https://www.facebook.com/ValveMTE?ref=hl

 

ส่งข้อร้องเรียน

หากท่านมีข้อร้องเรียนหรือไม่พอใจในการให้บริการจากทางเจ้าหน้าที่ หรือปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมาได้ โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มข้อร้องเรียน ตามด้านล่าง ทางบริษัทจะนำมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป

แบบฟอร์มข้อร้องเรียน

* ชื่อ / บริษัท
* E-Mail
* เบอร์โทรศัพท์
* ข้อมูลการร้องเรียน