Enter Site

นโยบายคุณภาพ  ISO 9001 : 2008  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดย  1. จำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำในราคาที่ลูกค้าพอใจ  2. บริการลูกค้าด้วยคุณภาพ ความรับผิดชอบ และความซื่อตรง  3.สร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่พนักงานทุกระดับและหน้าที่